Leig tingstaden

Treng du plass til større og plasskrevjande arrangement er Tusenårsstaden Gulatinget staden for deg!

Tusenårsstaden Gulatinget er open for alle typar arrangement, og vert brukt av arrangørar til konsertar, teater, leirar, vigsel, utfluktar, samlingar, m.m. Parkområdet rommar 8000 menneske og passar til dei fleste typar utearrangement. Trykk på knappen under for å opne ein avtale om leige av Tusenårsstaden Gulatinget. Denne avtalen må signerast for å leige tusenårsstaden, og innheld og praktisk informasjon og reglement for bruk av parken.

Avtale om leige av Tusenårsstaden Gulatinget