Verdiar i Lovverket

Folkestyre Tillit Fred

23. – 25. august 2024
Kjøp billettar her

Fagkonferanse

Fagkonferanse fredag kl. 11.00 – 17.00 og laurdag kl. 11.00 – 14.00

Dette året vil Gulatinget vere staden for samtalar mellom folk, folkevalde, forskarar, forfattarar, kunstnarar og engasjerte samfunnsdebattantar frå heile Noreg.

Fredag: Opning ved statsforvaltar Liv Signe Navarsete. Foredrag ved Jørn Øyrehagen Sunde, Berit Reiss-Andersen, Eva Joly, Dag Wollebæk, Elisabeth Ivarsflaten, Jostein Hole Kobbeltvedt, Trygve Svensson, Ánde Somby og Leonora Onarheim Bergsjø.

Laurdag: Foredrag ved Ingeborg Breines, Cecilie Hellestveit, Mona Ringvej, Hanne Sophie Greve, Marie Skeie, Irene Kinunda Afriyie, Line Khateeb og Steinar Larsen.

Foredragshaldarane skal formidla tankar, idear og kunnskap om folkestyre, tillit og fred. Hilde Sandvik vil stødig styra dei to dagane med jubileumskonferanse.

Desse markante tenkjarane og samfunnsdebattantane ser med begeistring på prosjektet Gulatinget 2024. Det er ikkje tilfeldig. Diverre er det meir aktuelt enn nokon gong å diskutera korleis det står til med demokratiet vårt. For å få meir forståing av dette, må vi evna å sjå både bakover og framover i tida. Vi har stor von om at seminaret skal gi oss innsikt og auka forståing av korleis det står til med folkestyret vårt, tilliten i samfunnet og vår draum om fred i verda? Kva fins av lærdom i historia vår? Fins det noko som kan styrkja oss i håpet om framtida?


Finna Stad «Ly» kunstutstilling

Fredag og laurdag frå kl. 14.00 – 22.00. Offisiell opning fredag kl. 17.00. Sundag kl. 10.00 – 14.00
Eit sosialt kunstprosjekt av kunstnarane Tone Einelia og Petra Rahm. I over eit år har dei gjort seg kjende med menneske og stadar i heile Gulen. Utstillinga speglar menneskemøter, fysiske og immaterielle minner frå deira reiser til Gulen.

Jens Wendelboe m/ Hardanger Big Band

Fredag kl. 19.00 – 21.00
Jens Wendelboe er kjend frå bandet Blood, Sweat & Tears og er ein framifrå komponist, musikar og orkesterleiar. Denne kvelden skal han saman med Hardanger Big Band skapa evig ekko i fjella rundt Gulatinget.

Hidden Souls of Dreams

Fredag kl. 22.00
Ei heilt spesiell konsertoppleving. Dette er eit kunst- og musikksamarbeid mellom Winter Lazarus og Heidi Torsvik, saman med gjesteartistar, Karl Seglem og Ronni Le Tekrø frå TNT. Ulike verdnar smeltar saman og slik blir dette ein heilt ny musikalsk stad.

Winter Lazarus er nominert ikkje mindre en 12 gonger til ulike Grammys, og har vunne fleire kategoriar av dei gjeve prisane, både som komponist og artist. Heidi Torsvik er musikar og songar frå Bergen som bevegar seg både breitt og djup innan musikk, film og scenefeltet. Hidden Souls of Dreams er ei framsyning som garantert kjem til å kjennast på kroppen, og som vi kan ta inn med alle våre tilgjengelege sansar.

Fargespill

Gratis familiekonsert. Laurdag kl. 15.30
Det er vel få som enno ikkje har høyrd om Fargespill. Vi skal uansett bli betre kjent med Fargespill 24. august. Vi tillet oss å sitera frå deira nettsider, som forklarar godt kva Fargespill er.

«Fargespill er langt mer enn en forestilling. Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige. Hver uke møtes barn og ungdom med forskjellig kulturell bakgrunn for å utforske hverandres kulturarv på en respektfull og nysgjerrig måte. Fargespill lager forestillinger som gir et nært og musikalsk møte med unge menneskers historier, fortalt gjennom musikk og dans fra deres oppvekst og liv. Sammen jobber vi mot et mål som forteller om hvordan samfunnet kan bli mer mangfoldig, og å vise fram alle de ulike mulighetene mangfoldet gir gjennom kunst »

Dette er berre å gle seg til, og vi sei velkomen!

Festførestillinga «Dei Guddommelege Søstre»

Laurdag kl. 21.30
Ein samproduksjon mellom Gulatinget og Den Natonale Scene, i samarbeid med Kyrkjekultur Vest AS.

Kunstnarleg ansvarleg: Ragnhild M. Gudbrandsen. Tekstar: Jon Fosse, Ruth Lillegraven, Maria Tryti Vennerød og Brynjulf Jung Tjønn.Musikarar: Karl Seglem, Kåre Opheim. Skodespelarar: Sissel Ingri Tank-Nielsen, Tomine Mikkeline Eide, Katrine Dale, Ragnhild M. Gudbrandsen. Dirigent: Mikael Hedné Kor: Multa Paucis.

Anita Nordheim Blues n´ Groove Company

Laurdag kl. 22.30
Sumarnatt i teltet med rytme og energigaranti. Anita Nordheim saman med musikarane Tore Kvalvik, Peter Sæverud, Mikael Chauvet Jørgensen, Hans Marius Andersen og Håvar Skaugen.

Jubileumsgudsteneste

Sundag kl. 11.00
Vi har mykje å feira i dette jubileumsåret, og for fyrste gong i historia har Bjørgvin bispedøme fått kvinneleg biskop. Ragnhild Jepsen kjem for å halde jubileumsgudstenesta i Gulen kyrkje i Eivindvik den 25. august. Slik vil biskopen bidra til ei verdig og høgtidleg avslutning på det offisielle programmet denne jubileumshelga.

Demokrati- og menneskerettsseminar for ungdom

Måndag og tysdag 26 – 27. august
Kva er eit demokrati? Kva betyr det at eit samfunn er demokratisk?

Vi inviterer elevar frå Vestland fylke til to dagar med demokrati og menneskerettseminar på Gulatinget. Det vil bli foredrag, samtalar, teater og konsert.

Dette er eit samarbeid mellom Gulatinget, Raftostiftinga og Høgskulen på Vestlandet.

Kjøp billettar her