Verdiar i Lovverket

Folkestyre Tillit Fred

23. – 25. august 2024


Fagkonferanse


Fagkonferanse fredag kl. 11.00 – 17.00 og laurdag kl. 11.00 – 14.00
Dette året vil Gulatinget vere staden for samtalar mellom folk, folkevalde, forskarar, forfattarar, kunstnarar og engasjerte samfunnsdebattantar frå heile Noreg.

Det er med stor glede at vi kunngjer at Eva Joly, Cecilie Hellestveit, Jørn Øyrehagen Sunde, Ánde Somby, Dag Wollebæk, Jostein H. Kobbeltvedt, Line Khatib, Trygve Svensson, Elisabeth Ivarsflaten, Ingeborg Breines og Leonora Onarheim Bergsjø er nokon av foredragshaldarane som kjem til Gulatinget 2024. Dei skal formidla tankar, idear og kunnskap om folkestyre, tillit og fred. Hilde Sandvik vil stødig styra dei to dagane med jubileumskonferanse.

Desse markante tenkjarane og samfunnsdebattantane ser med begeistring på prosjektet Gulatinget 2024. Det er ikkje tilfeldig. Diverre er det meir aktuelt enn nokon gong å diskutera korleis det står til med demokratiet vårt. For å få meir forståing av dette, må vi evna å sjå både bakover og framover i tida. Vi har stor von om at seminaret skal gi oss innsikt og auka forståing av korleis det står til med folkestyret vårt, tilliten i samfunnet og vår draum om fred i verda? Kva fins av lærdom i historia vår? Fins det noko som kan styrkja oss i håpet om framtida?


Finna Stad kunstutstilling


Fredag kl. 17.00
Finna stad er eit kunstnarleg rammeverk skapt av kunstnarane Tone Einelia og Petra Rahm, som tar for seg korleis kunst og stad heng tett saman. Tone og Petra har allereie hatt fleire arrangement på Oppdalsøyra i samarbeid med ungdomsskuleelevar og engasjerte bygdefolk. I Eivindvik har kunstnarane saman med tilsette og bebuarar skapt eit sanseleg rom på sjukeheimen. Her er det månadlege treff for kunst, handverk, mat og prat. Kunstnarane skal jobba vidare i jubileumsåret med nye samarbeid i Byrknes og Brekke. Menneskemøta og det dei gjer saman med lokalsamfunna i Gulen, tar kunstnarane med seg inn i arbeidet med kunstutstilling til jubileumshelga i august.


Hidden Souls of Dreams


Fredag kl. 22.00
Ei heilt spesiell konsertoppleving i verdsklasse. Dette er eit kunstnar- og musikksamarbeid mellom Winter Lazarus og Heidi Torsvik, saman med gjesteartistar vil dei gi oss ei konsertoppleving vi seint kjem til å gløyme. Winter Lazarus er nominert ikkje mindre en 12 gonger til ulike Grammys, og har vunne fleire kategoriar av dei gjeve prisane, både som komponist og artist. Heidi Torsvik er musikar og songar frå Bergen som bevegar seg både breitt og djup innan musikk, film og scenefeltet. Hidden Souls of Dreams er ei framsyning som garantert kjem til å kjennast på kroppen, og som vi kan ta inn med alle våre tilgjengelege sansar.


Fargespill

Laurdag kl. 15.30
Det er vel få som enno ikkje har høyrd om Fargespill. Vi skal uansett bli betre kjent med Fargespill 24. august. Vi tillet oss å sitera frå deira nettsider, som forklarar godt kva Fargespill er.

«Fargespill er langt mer enn en forestilling. Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige. Hver uke møtes barn og ungdom med forskjellig kulturell bakgrunn for å utforske hverandres kulturarv på en respektfull og nysgjerrig måte. Fargespill lager forestillinger som gir et nært og musikalsk møte med unge menneskers historier, fortalt gjennom musikk og dans fra deres oppvekst og liv. Sammen jobber vi mot et mål som forteller om hvordan samfunnet kan bli mer mangfoldig, og å vise fram alle de ulike mulighetene mangfoldet gir gjennom kunst »

Dette er berre å gle seg til, og vi sei velkomen!


Festførestilling

Laurdag kl. 21.00
Følg med på våre oppdateringar på facebook og her på våre nettsider.


Jubileumsgudsteneste

Sundag kl. 11.00
Vi har mykje å feira i dette jubileumsåret, og for fyrste gong i historia har Bjørgvin bispedøme fått kvinneleg biskop. Ragnhild Jepsen kjem for å halde jubileumsgudstenesta i Gulen kyrkje i Eivindvik den 25. august. Slik vil biskopen bidra til ei verdig og høgtidleg avslutning på det offisielle programmet denne jubileumshelga.

Vi vil gi deg fleire nyhende om programmet etterkvart. Følg oss på facebook og her på våre nettsider for å halda deg oppdatert.


Demokrati- og menneskerettsseminar for ungdom


Måndag og tysdag 26 – 27. august
Kva er eit demokrati? Kva betyr det at eit samfunn er demokratisk?

Vi inviterer elevar frå Vg.2 og Vg.3 i Vestland fylke til to dagar med demokrati og menneskerettseminar på Gulatinget.
Det vil bli foredrag, samtale, teater, konsert.

Ungdomsseminaret er eit samarbeid mellom Gulatinget 2024, Rafto stiftinga og Høgskulen på Vestlandet, Dramaseksjonen.