Opplevingar

Gjenopplev historia

På Gulatinget møttest alle frie våpenføre menn frå heile vestkysten i direkte forhandlingar med konge og kyrkjemakt. Dei vedtok lover, dømde i saker, og diskuterte politikk. På Gulatinget kan du vandre i vikingane sine fotspor, slik dei gjorde for tusen år sida. Velkommen til tings!

Lyst til å leige Gulatingsparken til ditt eige arrangement?

Lyst til å lære meir om den eldste lova i Norden?