Opptak av Gulatingseminaret 2021

Her kan du sjå videoopptak av både foredraga og debatten frå Gulatingseminaret 2021 med temaet ytring og ytringsfridom i eit historisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.