Opningsfest Gulatinget 2024

Det blir opningsfest for Gulatinget 2024 laurdag 9. september med følgjande program: