Statsbudsjettet – ikkje midlar til kultursenter

Regjeringa fann heller ikkje denne gang midlar til besøkssenter på Gulatinget for 2021.

Dette til tross for at Tusenårsstaden Gulatinget har kring 14 000 vitjande kvart år.

Den nye styringsgruppa jobbar no med å sjå på organisasjonsforma til Gulatinget, og framtidig tilknyting til andre einingar.