Gulatinget inn på KULA – lista

Gulatinget er foreslått om eit Kulturlandskap av Nasjonal Interesse (KULA). Dette er eit register oppretta av Klima og Miljødepartementet.

Det er Riksatikvaren som koordinerer arbeidet med registeret, saman med Vestland fylkeskommune.

Dei to tingstadane Eivindvik og Flolid, med omliggande vetesystem på fjella vert vert ein del av registeret.

Les meir om KULA her