Foredragsserie – Landslovsutstillinga

Her kan du sjå foredraga som vart haldne i samband med Landslovutstillinga i 2021. Det er åtte foredragshaldarar som snakkar i totalt fem timar i spelelista under, så her er det mykje kunnskap å hente om du set av litt tid.