Årsmelding 2022

Her kan du lese årsmeldinga for Gulatinget for 2022. Du kan og laste den ned som ein PDF her.